ADVOCAAT

Mr. Ron Lensen (1965, Terneuzen) studeerde in 1987 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in Burgerlijk recht, Vennootschapsrecht en Europees recht, met bijzondere aandacht voor de Europese richtlijn productaansprakelijkheid. In 1988 rondde hij diens opleiding aan het gerenommeerde Collège d'Europe af met het Diplôme des hautes études Européennes. Hij is sinds 1989 als advocaat werkzaam. Eerst bij een middelgroot Brabants kantoor. Later weer vanuit diens geboortestreek.

Ron Lensen voert in hoofdzaak een ondernemingsrechtpraktijk, met belangrijke accenten op (internationaal) contractenrecht, aansprakelijkheid van bedrijven en bestuurders, arbeidsrecht en insolventierecht, in welke rechtsgebieden zowel wordt geadviseerd als geprocedeerd, onder meer bij de Ondernemingskamer te Amsterdam. Ron Lensen treedt op als door de rechtbank benoemde curator en bewindvoerder, is lid van INSOLAD (de vereniging van insolventierecht advocaten), en adviseert ondernemingen op financieel en juridisch vlak, bijvoorbeeld over renteswaps. In de investerings- en overnamepraktijk van DITISRECHTadvocaten besteedt Ron Lensen vooral aandacht aan de arbeidsrechtelijke en contractuele aspecten. Daarnaast beschikt hij over een ruime expertise in het kader van ondernemingsstructuren en financiële zekerheden. Ron Lensen heeft eind 2002 de Grotius Specialisatie opleiding Insolventierecht cum laude afgerond, en is lid van de Vereniging Corporate Litigation.

Zijn brede interesse toont zich ook in de behandeling van complexe letselschades. In 2013 rondde hij de Grotius Specialisatie opleiding Personenschade succesvol af. Ron is ingeschreven bij het NIVRE als Register Expert Personenschade. Vanaf januari 2015 is Ron geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers in het strafproces bij gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast adviseert en procedeert hij bij letselschade ontstaan in het verkeer, op het werk, bij medische behandelingen en in kwesties over productaansprakelijkheid.

Elke zaak is uniek, en daagt Ron uit tot het leveren van juridisch hoogstaand werk, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende branches, steeds gericht op een voor de cliënt in kwestie praktische en duurzame oplossing. Ron Lensen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten Verbintenissenrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Contact:

via  Linkedin

via email:  r.lensen@ditisrecht.nl

JURISTEN

 

 

Jennifer Baaijens (1981, Goes), heeft verschillende juridische opleidingen gevolgd en rechten gestudeerd aan de Open Universiteit   Nederland. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van met name faillissementsrecht, incasso-werkzaamheden en personenschade. Jennifer Baaijens voert sinds 2003 een groeiende WSNP-praktijk, houdt zich bezig met het afwikkelen van faillissementen, is verantwoordelijk voor de binnenlandse incasso-werkzaamheden en heeft ruime ervaring met het bijstaan van letselschadeslachtoffers. Met name de vaak intensieve persoonlijke contacten met haar cliënten en het ontzorgen geven haar veel voldoening. Om haar werkzaamheden verder uit te breiden heeft zij sinds april 2015 de post HBO opleiding tot budgetcoach gevolgd. Jennfer is gediplomeerd en Kiwa gecertificeerd budgetcoach en aangesloten bij de NVVBC (Nederlandse Vereniging voor Budget Coaches).

Contact:

via email: j.baaijens@ditisrecht.nl

 

                                        Judith Dingemanse mediator (1968, Terneuzen) heeft 15 jaar werkervaring in de uitzendbranche waar zij onder andere coachingstrajecten (Werken naar Werk) en mobiliteitsprojecten voor provinciale overheden heeft opgezet en uitgevoerd. Naast een juridische opleiding op HBO-niveau heeft zij de NLP-opleiding bij het IEP gevolgd en in 2015 de mediation opleiding bij Dialogue afgerond.  Judith is lid van MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en  was verbonden als mediator bij het project Buurtbemiddeling in de gemeente Terneuzen. Daarnaast is Judith directeur van Letselverhalen, belangenbehartiger voor letselschadeslachtoffers en werkgevers. Ze is secretaris van de NLE, dé branche organisatie voor letselschadekantoren in Nederland.  In 2018 is zij tot herstelcoach opgeleid (Quasir) en in 2020 verzorgt Judith als gespreksleider online intervisie (opleiding Dialogue). 

 

Ondersteunende medewerkers:

 

Joye de Krijger, secretariaat, info@ditisrecht.nl

  Annemiek Kints, secretariaat, info@ditisrecht.nl