ondernemingsrecht

aandeelhoudersgeschillen management buy-outs
aandelenoverdrachten mededingingsrecht
aandeelhoudersovereenkomsten participaties en joint-ventures
activa- passiva transacties vennootschapsrecht
bestuurdersaansprakelijkheid renteswap
financieringen en zekerheden derivaten

 

  •