WIA/WGA scan

Voor eigen risico dragers voert DITISRECHTadvocaten de WGA-scan uit:

Na de wachttijd van twee jaar beoordeelt UWV voor welke uitkering de arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komt:

- De Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA), of
- De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

De eerste regeling kost de werkgever niets. De WGA brengt echter mogelijk fors oplopende kosten met zich, soms tot tien jaar lang, ook na ontslag. Het is dan vrijwel altijd zinvol om het gesprek met UWV aan te gaan, en waar nodig gebruik te maken van de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

De meeste winst is te behalen vóór de WIA-beoordeling, maar ook na het UWV-besluit is een check nuttig, om de schadelast zoveel mogelijk te beperken.

vóór de WIA-beoordeling

Voordat de WIA-beoordeling plaatsvindt, tegen het einde van het tweede ziektejaar, bieden wij de werkgever in overleg met diens Arbodienst een scan aan op basis van een beoordeling van het Poortwachter dossier, voor een fixed fee van € 695,- ex BTW.
Die vaste prijs geldt ook wanneer tegen het einde van het eerste ziektejaar een advies over de re-integratie inspanningen van de werkgever wordt gevraagd.

na het UWV-besluit

Nadat UWV een besluit heeft genomen, checken wij de mogelijkheden van succesvol bezwaar en beroep, in twee fasen:

In fase 1 wordt bezwaar gemaakt, en vervolgens na bestudering van alle stukken een procesadvies gegeven, voor een fixed fee van € 1.950,- ex BTW. Dat is waar nodig inclusief de inschakeling van een medisch adviseur en arbeidsdeskundig adviseur.