Heeft u een probleem waar u samen niet uitkomt. Wilt u samen een oplossing? Denk eens aan mediation.

De kracht van mediation ligt bij de deelnemers zelf. U gaat samen werken aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De mediator faciliteert het proces en helpt de communicatie te normaliseren en optimaliseren zodat u samen een passende oplossing vindt.

Mediation in plaats van de rechter

Mediation is laagdrempeliger en verloopt sneller dan de stap naar de rechter.  Bij mediation werkt u met ondersteuning van een mediator aan een voor u beiden passende oplossing. De mediationsessies vinden ‘gewoon, samen aan tafel’ plaats. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken.

 In veel gevallen is een samen gevonden oplossing toekomstbestendiger dan een door de rechter genomen besluit.

De kenmerken van mediation

  1. Vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen
  2. Samen werken aan toekomstgerichte oplossing
  3. Ruimte voor creatieve oplossingen
  4. Geheimhouding voor het gehele mediationtraject
  5. Snel en kostenefficiënt: een procedure met bijbehorende kosten wordt voorkomen, binnen enkele weken heeft u duidelijkheid 

Van een mediator kunt u verwachten dat hij niet oordeelt en dat hij onafhankelijk en neutraal is. 

Hoe lang duurt een mediatontraject?

Er vinden  doorgaans 3 tot 5 mediationsessies van anderhalf uur plaats. Een  succesvolle mediation wordt veelal afgerond met een vaststellingsovereenkomst.

Wat is uw investering?

Omschrijving                                                                                                Tarief                                                  

Intake 2 deelnemers                                                                                     € 150,--                
Mediationsessie , per sessie van 1,5 uur                                                 € 225,--                
Kosten gesprekslocatie (Breda of Terneuzen)                                        €   75,--                

Opmaken vaststelingsovereenkomst   (indien van toepassing)          € 495,--               
Reiskosten p/km                                                                                           €     0,19           

Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW 

 

Het mediationtraject vangt aan vanaf het intakegesprek met de deelnemers. Wanneer een, of beide deelnemers besluiten om het mediationtraject voortijdig te beëindigen, dan worden de gemaakte kosten zoals de intake kosten in rekening gebracht.