ADVOCATEN

Mr. Ron Lensen (1965, Terneuzen) studeerde in 1987 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in Burgerlijk recht,  Vennootschapsrecht en Europees recht. In 1988 rondde hij diens opleiding aan het gerenommeerde Collège d'Europe af met het Diplôme des hautes études Européennes. Hij is sinds 1989 als advocaat werkzaam. Eerst bij een middelgroot Brabants kantoor. Later weer vanuit diens geboortestreek.

Ron Lensen voert in hoofdzaak een ondernemingsrechtpraktijk, met belangrijke accenten op het contractenrecht, aansprakelijkheid van bedrijven en bestuurders, arbeidsrecht en insolventierecht, in welke rechtsgebieden zowel wordt geadviseerd als geprocedeerd. Ron Lensen treedt veelvuldig op als curator en bewindvoerder, en adviseert ook daarbuiten ondernemingen op financieel en juridisch vlak. In de investerings- en overnamepraktijk van DITISRECHTadvocaten besteedt Ron Lensen vooral aandacht aan de arbeidsrechtelijke en contractuele aspecten. Daarnaast beschikt hij over een ruime expertise in het kader van financiële zekerheden. Ron Lensen heeft eind 2002 de Grotius Specialisatie opleiding Insolventierecht cum laude afgerond.

In 2013 rondde Ron Lensen de Grotius Specialisatie opleiding Personenschade succesvol af. Ron is ingeschreven bij het NIVRE als Register Expert Personenschade. Vanaf januari 2015 is Ron ingeschreven bij de Raad van Rechstbijstand voor het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers in het strafproces bij gewelds- en zedenmisdrijven.

De dagelijkse uitdaging in de advocatuur ligt voor hem in het leveren van juridisch hoogstaand werk, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende branches, steeds betrokken op een voor de cliënt in kwestie praktische en duurzame oplossing.

Contact:

via  Linkedin

via email:  r.lensen@ditisrecht.nl

JURISTEN

 

 

Jennifer Baaijens (1981, Goes), heeft verschillende juridische opleidingen gevolgd en rechten gestudeerd aan de Open Universiteit   Nederland. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van met name faillissementsrecht, incasso-werkzaamheden en personenschade. Jennifer Baaijens voert sinds 2003 een groeiende WSNP-praktijk, houdt zich bezig met het afwikkelen van faillissementen, is verantwoordelijk voor de binnenlandse incasso-werkzaamheden en heeft ruime ervaring met het bijstaan van letselschadeslachtoffers. Met name de vaak intensieve persoonlijke contacten met haar cliënten en het ontzorgen geven haar veel voldoening. Om haar werkzaamheden verder uit te breiden heeft zij sinds april 2015 de post HBO opleiding tot budgetcoach gevolgd. Jennfer is gediplomeerd en Kiwa gecertificeerd budgetcoach en aangesloten bij de NVVBC (Nederlandse Vereniging voor Budget Coaches).

Contact:

via email: j.baaijens@ditisrecht.nl

 

                                        Judith Dingemanse mediator (1968, Terneuzen) heeft 15 jaar werkervaring in de uitzendbranche waar zij onder andere coachingstrajecten (Werken naar Werk) en mobiliteitsprojecten voor provinciale overheden heeft opgezet en uitgevoerd. Naast een juridische opleiding op HBO-niveau heeft zij de NLP-opleiding bij het IEP gevolgd en in 2015 de mediation opleiding bij Dialogue afgerond.  Judith is aspirantlid van MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en  is verbonden als mediator bij het project Buurtbemiddeling in de gemeente Hulst. Daarnaast is Judith directeur van LetselVerhalen, belangenbehartiger voor letselschadeslachtoffers en werkgevers.  

 

Ondersteunende medewerkers:

 

 Gerda Kaijser, boekhouding, g.kaijser@ditisrecht.nl 

Joye de Krijger, secretariaat, info@ditisrecht.nl

  Annemiek Kints, secretariaat, info@ditisrecht.nl